FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउनेहरुको नामावली

यदी attached file open गर्न कुनै समस्या भएमा सम्बन्धित file को Extention लाई Change गर्नुपर्दछ । जस्तै ".pdf" लाई delete गरेर ".xls" थप्नुहोस । Excel मा फाईल खुल्दछ । कुनै समस्या भएमा www.facebook.com/hellobadimalika मा सम्पर्क गर्नुहोस ।