FAQs Complain Problems

नगरपालिका क्षेत्रका सम्पूर्ण बन पैदावर उद्याेग गर्नुहुने व्यवसायीले तपसिल बमाेजिमका कागजात सहित जिल्ला बन कार्यलयमा प्रस्तावना पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

Supporting Documents: